početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sat i zrcalo

Priča o svjetlosti << Odbijanje svjetlosti << Zrcalo

 

Uzmi zrcalo i sat s kazaljkama, bez brojeva.

Postavi sat ispred zrcala, a kazaljke namjesti tako da pokazuju na primjer 4:10 sati. Gledaj u zrcalo i kaži koliko je sati.

Zbog zamijenjenih strana, slika sata u zrcalu pokazivat će 7:50 sati.

 
 

natrag       nastavak