početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POJMOVNIK

Priča o svjetlosti

 

AKOMODACIJA OKA – prilagođavanje očne leće jasnom gledanju udaljenih i bliskih predmeta.

 

BINOKULARNIO GLEDANJE – nastanak slike predmeta gledanjem s dva oka. Omogućuje procjenjivanje udaljenosti i brzine predmeta. Svojstvo akomodacije oka važno je osobito za životinje grabežljivice.

 

DALTONIZAM – nemogućnost razlikovanja boja, najčešće crvene i zelene.

 

DISPERZIJA – razlaganje svjetlosti na komponente tj. spektar.

 

DIFUZNO ŠIRENJE SVJETLOSTI – odbijanje svjetlosti od hrapavih površina u svim smjerovima.

 

FATAMORGANA – optička pojava koja nastaje zbog loma i potpunog odbijanja svjetlosti na slojevima zraka različitih temperatura i optičkih gustoća.

 

LEĆA – prozirno optičko tijelo omeđeno dvjema sfernim poliranim površinama.

Sabirna (konvergentna)leća paralelan svjetlosni snop lomi i usmjerava prema jednoj točki, a rastresna (divegentna) leća paralelan svjetlosni snop širi.

 

OPTIČKE NITI ILI SVJETLOVODI – tanke staklene ili plastične niti kojima svjetlost putuje potpuno se odbijajući od njihove stijenke. Primjenjuju se u telekomunikacijama, medicini itd.

 

OPTIČKO SREDSTVO – sredstvo kojim se širi svjetlost.

 

OPTIČKI INSTRUMENTI – uređaji koji lomom i odbijanjem svjetlosti stvaraju slike predmeta. Npr. povećala, mikroskopi, teleskopi, kamere, fotoaparati.

 

POTPUNO ODBIJANJE SVJETLOSTI – ako svjetlost prelazi iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo i na granicu sredstava upada pod dovoljno velikim kutom, odbija se natrag u optički gušće sredstvo.

 

SJENA – prostor u kojeg ne dopire svjetlost.

 

SPEKTAR BIJELE SVJETLOSTI – čine crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, modra i ljubičasta boja.

 

TROMOST OKA – svojstvo oka da ne vidi pojedinačne slike ako se brzo izmjenjuju.

 

VIDNI KUT – kut pod kojim vidimo neki predmet.

 

ZASIĆENA OTOPINA SOLI – velika količina soli otopljena u vodi.

 

ZRCALO – glatka površina, ravna ili sferna, koja odbija svjetlost.

 
 

natrag       nastavak