početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Bacanje loptice na ravnu površinu

Priča o svjetlosti << Odbijanje svjetlosti

 

Trag kojim se giba loptica predstavlja putanju svjetlosti, a podloga na koju loptica pada predstavlja površinu osvijetljenog predmeta.

 Što se dogodilo s lopticom nakon što je pala na podlogu?

 

Poput loptice i svjetlost se nakon upada na predmet od njega odbija. Jesi li mogao pretpostaviti kako će se loptica odbiti od ravne podloge?

 

Kut između upadne zrake svjetlosti i okomice na podlogu nazivamo upadnim kutom, a kut između okomice i odbijene zrake kutom odbijanja. Kut pod kojim se svjetlost odbija od površine jednak je kutu pod kojim na površinu upada.

 
 

natrag       nastavak