početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Zašto postoji težište?

Priča o ravnoteži << Težište

 

Težište postoji zbog određene raspodjele mase na tijelu.

Masa je jedno od osnovnih svojstava prirode. Jedno od temeljnih svojstava svemira  je i postojanje privlačne sile između bilo koje dvije mase. Tu silu zovemo gravitacijskom silom ili gravitacijskim privlačenjem. Ona je to jača što su mase tijela veće.

 

Međutim, gravitacijska je sila slaba sila pa njezino postojanje možemo primijetiti samo kada promatramo neko tijelo vrlo velike mase kao što je npr. planet Zemlja. Zemljinu gravitacijsku silu svi svakodnevno zamjećujemo i nazivamo je i silom težom. Njome Zemlja privlači sva tijela u svojoj okolini, a to privlačenje primjećujemo kao uzrok padanja tijela.

Na tijelo veće mase Zemlja djeluje većom silom, odnosno jače ga privlači.  Masa kod mnogih predmeta nije jednoliko raspoređena po tijelu. Npr. željezno sječivo sjekire ima veću masu nego njezin drveni držak. (U to se možemo uvjeriti ako ih izvažemo) Dakle, na sječivo djeluje veća sila teža  nego na držak. To znači da bi, kada bi sjekira padala s velike visine, uvijek padala tako da bi sječivo bilo bliže tlu, jer ga Zemlja više privlači. Težište sjekire je točka koja pokazuje gdje je smještena pretežna masa sjekire i nalazi se unutar masivnoga željeznog sječiva.

bullet

Što je težina?

bullet

Težište u bestežinskom stanju?

 
 

natrag       nastavak