početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Što je težina?

Priča o ravnoteži << Težište << Zašto postoji težište?

 

Kada kažemo “gravitacijska sila između tijela masa m1 i m2”, pod time mislimo na dvije sile: onu kojom tijelo mase m1 djeluje na tijelo mase m2 i onu kojom tijelo mase m2 djeluje na tijelo mase m1. Tijela uvijek uzajamno djeluju.

 

Tako i  Zemlja  privlači sva tijela u svojoj okolini, ali istodobno i svako to tijelo iz njezine okoline privlači Zemlju. Tijelo koje miruje na površini Zemlje  (na podlozi) pritišće silom podlogu. Tu silu zovemo težinom tijela i označava se sa G. Težina tijela je po veličini jednaka sili teži, a hvatište joj je na  podlozi.

 
 

natrag       nastavak