početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Težište u bestežinskom stanju

Priča o ravnoteži << Težište << Zašto postoji težište?

 

Imaju li predmeti težište i kada su u bestežinskom stanju?

 

Ako se tijelo nalazi u bestežinskom stanju, znači da na njega ne djeluje sila teža (gravitacijska sila). Međutim, tijela uvijek imaju masu (masa je nepromjenjivo svojstvo tijela), pa i kada su u bestežinskom stanju. Masa je raspoređena u tijelu na određen način, no postoji točka na tijelu u kojoj se čini kao da se u njoj nalazi cjelokupna masa tijela. Tu točku zovemo CENTAR MASE tijela. Kada se tijelo nalazi pod djelovanjem gravitacijske sile, centar mase tijela postaje jednak težištu tijela. U bestežinskom stanju postoji samo centar mase tijela.

 
 

natrag       nastavak