početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Bočica za lijekove

Priča o zraku << Pokus: čaša i tkanina

 

Bočica za ljekovite pripravke koji se koriste u kapima ima usko grlo. Kad je naglo preokreneš tekućina neće iscuriti ako ju držiš potpuno uspravno i potpuno mirno da se zrak ne "provuče" u nju!

 

Bočica za ljekovite pripravke koji se koriste u kapima obično u grlu ispod čepa ima umetak s malim otvorom. Da bi tekućina kapnula, treba bočicu stresati.

A ako je otvor veći?

Što bi se dogodilo da na ovoj okrenutoj bočici gore, na dnu, probušimo rupicu? Bi li i tada voda u njoj ostala stajati?

Želiš li to vidjeti?

Pogledaj pokus o cjevčici i prstu.

 
 

natrag       nastavak