početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POKUS: PREOKRENUTA ČAŠA - savjeti

Priča o zraku << Pokus: preokrenuta čaša

 

Pokus je najbolje izvoditi nad umivaonikom.

Bolje uspijeva ako se izvodi masnim malo tvrđim papirom.

Čaša na rubu ne smije imati lijevak, a njezin rub mora biti gladak.

Čašu treba preokrenuti naglo da zrak ne uđe u nju.

Pokus dobro uspijeva ako je čaša ispunjena vodom do ¾ visine.

 
 

natrag       nastavak