početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Odbijanje svjetlosti od zrcala

Priča o svjetlosti << Odbijanje svjetlosti << Bacanje loptice na neravnu površinu

 

Za pokus će ti trebati:

  • "ručni laser"

  • zrcalo

  • list papira

  • trokuti

  • crni flomaster

Na sredini lista papira nacrtaj pravac paralelan s kraćom stranicom pa na sredini pravca crtkano povuci okomicu na njega. Na papir položi zrcalo jednim rubom postavljenim duž pravca. Presavij papir duž pravca i postavi ga okomito na zrcalo. Ručni laser usmjeri na zrcalo pod nekim kutom tako da je u ravnini papira i da svjetlosni snop upada u točku presjeka pravca i okomice na njega.

 

Što se događa s laserskim snopom? Kako se odbija od zrcala? Kako su odbijena i upadna zraka postavljene prema okomici? Usporedi njihove kutove u odnosu na okomicu.

Kut pod kojim se svjetlost odbila jednak je kutu pod kojim je upala na zrcalo. Upadna, odbijena zraka i okomica na zrcalo pripadaju ravnini okomitoj na zrcalo.

 
 

natrag       nastavak