početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sjena

Priča o svjetlosti << Pravocrtno širenje svjetlosti

 

Električnom svjetiljkom osvijetli loptu. Je li lopta jednako osvijetljena sa svih strana? Što primjećuješ iza lopte i na zidu?

Svjetlost ne može zaobići neprozirna tijela pa ona stvaraju sjenu.

Osvijetljen je samo onaj dio lopte koji je okrenut prema svjetiljci. U područje sjene ne dopiru svjetlosne zrake iz izvora. Dakle, svjetlost putuje od izvora, preko lopte do zida na rub sjene, duž pravca - giba se pravocrtno, ne skreće iza predmeta.

Koji oblik poprima sjena? Na zidu nastaje tamni krug. Je li samo on sjena? Stavi list papira između lopte i zida. Je li list osvijetljen?

 
 
 
 
 
 
bullet

Igra sa sjenama

 
 

natrag       nastavak