početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POJAM SVJETLOSTI

Priča o svjetlosti

 

Čime promatramo svijet oko sebe?

Vidimo li predmete u mraku? Što moramo napraviti da bismo ih vidjeli?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bullet

Pokus: svjetlosni snop

bullet

Pokus: svjetlosna zraka

 
 

natrag       nastavak