početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Težište čovječjega tijela

Priča o ravnoteži << Težište << Pokusi << Mora li težište uvijek biti točka na tijelu?

 

Što misliš gdje je težište tvojega tijela? Je li ono na istome mjestu ako ruke ispružiš prema naprijed? Ako se nagneš naprijed? Ako čučneš?

Što misliš gdje su težišta tijela ovih ljudi u trenutku kad su fotografirani?

Gdje su im oslonci?

 
 
 
 

natrag       nastavak