početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Mora li težište uvijek biti točka na tijelu?

Priča o ravnoteži << Težište << Pokusi

 

Razmisli gdje bi bilo težište prstena, narukvice, kifle, bumeranga?

       
 
bullet

Gdje je težište čovječjega tijela?

 
 

natrag       nastavak