početak

položaj

upute

pojmovnik

 

SLAGANJE PREDMETA PREKO RUBA STOLA

Priča o ravnoteži

 

Knjige, čokolade, kutije CD-a, kutije kazeta… koje si prije koristio sada složi preko ruba stola tako da njihov rub bude paralelan rubu stola, a da pri tom složiš najdulje moguće «stube» koje vire izvan ruba stola.

Što mislite kako moramo slagati, a da budemo sigurni da će nam dobivene stube biti baš najduže moguće?

Promatrajmo samo jedan predmet npr. čokoladu.
Koliko je najviše možemo izvući da viri izvan ruba stola, a ne padne?
Gdje se tada nalazi njezino težište u odnosu na rub stola? Je li to jedini položaj kada je stabilna? Hoće li biti stabilna i ako ju pomaknemo tako da joj težište bude na površini stola, a ne na samom rubu? Što se događa ako ju još malo izvučemo, tako da joj težište ne bude na stolu? Dakle, koliko ju možemo najviše izvući?

 
 
bullet

Svakodnevica - balkon

 
 

natrag       nastavak