početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Primjer iz svakodnevice

Priča o ravnoteži << Slaganje predmeta preko ruba

 

Na slici je Julijin balkon u talijanskom gradu Veroni poznat iz priče o Romeu i Juliji.

Na tom se načelu temelji konstrukcija i gradnja balkona. Dio građevine koji je oslonjen samo o jedan svoj kraj naziva se konzola. Balkon je konzola.

Građevinari pri konstruiranju trebaju paziti da uravnoteže konzolu tako da se ne sruši.

 
 

natrag       nastavak