početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Boja predmeta

Priča o svjetlosti << Duga

 

Zašto predmete vidimo obojenima?

Dio svjetlosti koja upada na predmet on upija, dio propušta, a dio odbija.

Svjetlost odbijena od predmeta stvara dojam njegove boje. Od bijelog se predmeta sva svjetlost odbija, crni predmet upija svu svjetlost koja na nj upada.

Zeleni predmet osvijetljen je bijelom svjetlošću. Vidiš li zeleni predmet uvijek zelenim? Koje boje on upija, a koje odbija?

 
 
 
 

natrag       nastavak