početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Boje

Priča o svjetlosti << Osjet vida

 

Na liječničkom pregledu koriste se testovi razlikovanja boja. Što vidiš u gornjim šarenim krugovima?

 
 
 

natrag       nastavak