početak

položaj

upute

pojmovnik

 

IGRA S PRIZMAMA

Priča o ravnoteži

 

Zamisli da imaš dvije jednake kose prizme. Treba ih postaviti jednu na drugu u ravnotežu tako da se dodiruju svojim manjim bazama. Kako ih treba postaviti? Gdje je težište svake prizme? Što je oslonac svake od prizmi? Gdje je težište sustava kojeg stvoriš postavljajući ih jednu na drugu? Što je oslonac cijeloga sustava?

 
 

natrag       nastavak