početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Težište nekih predmeta

Priča o ravnoteži << Težište << Pokusi

 

Oslanjanjem o prst pronađi težište i drugim predmetima, knjige, kutije, čokolade...

 
 

natrag       nastavak