početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Kako predmeti padaju?

Priča o ravnoteži << Težište << Pokusi

 

Položaj težišta na tijelu ovisi o rasporedu mase na tijelu. Težište se uvijek nalazi bliže onom dijelu tijela gdje je koncentrirana veća masa.

Npr. badminton loptici je težište bliže donjem, gumenom, težem dijelu loptice.

Ako lopticu bacimo u zrak, uvijek će pasti tako da o tlo, odnosno reket, udari svojim gumenim dijelom. Bez obzira kako je bacili, loptica se tijekom padanja preokrene tako da se svojim donjim, gumenim dijelom u kojem je njezino težište okrene prema Zemlji.

 

Postoji mnogo predmeta kojima masa nije jednoliko raspoređena. To su npr. predmeti napravljeni od dva ili više različitih materijala, npr. željeza i drveta, ili željeza i plastike i sl. Takav je npr. čekić. Željezni dio čekića ima veću masu nego njegov drveni držak. (U to se možemo uvjeriti ako ih razdvojene izvažemo)

Dakle, na željezni dio Zemlja djeluje većom silom težom nego na držak. Zato, kada čekić pada s velike visine, uvijek pada željeznim dijelom okrenutim tlu.

Snop od suhoga bilja zvanog kovilje ima istu karakteristiku, kako god ga bacili, u padu se preokrene težištem prema tlu.

 

Duhoviti Murphyevi zakoni prema kojima će stvari ako mogu krenuti loše – uvijek tako i krenuti, kaže se da će kriška kruha namazana marmeladom, ako padne na pod, uvijek pasti na stranu namazanu marmeladom. Zbog  veće gustoće marmelade u odnosu na kruh, težište se kriške kruha namazanog marmeladom zaista nalazi  bliže strani namazanoj marmeladom.

 
 

natrag       nastavak