Dr.  Slobodan Milošević
Adresa: Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail: slobodan@ifs.hr
Telefon: (01) 4698-802
Telefax:(01) 4698-889

 Dr.  Petar Pervan
Adresa: Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail: pervan@ifs.hr

Telefon: (01) 4698-844
Telefax:(01) 4698-889

 Dr.  Mario Basletić
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: basletic@phy.hr
Telefon: (01) 460-5524
Telefax: (01) 468-0336

 Prof.  dr.  Ivo Batistić
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: ivo@phy.hr
Telefon: (01) 460-5589
Telefax: (01) 468-0336

 Prof. dr. Ivica Picek
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: picek@phy.hr
Telefon: (01) 460-5587
Telefax: (01) 468-0336

 Doc. dr.  Krešimir Kumerički
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: kkumer@phy.hr
Telefon: (01) 460-5583
Telefax: (01) 468-0336

 Prof.  dr.  Damir Veža
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: veza@phy.hr
Telefon: (01) 460-5535
Telefax:(01) 468-0336

 Mr.  Mladen Sokele
Adresa: Hrvatske Telekomunikacije
10000 Zagreb
E-mail: msokele@public.srce.hr
Telefon: (01) 618 8822
Telefax: (01) 

 Hrvoje Mesić
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: hrvoje.mesic@zg.tel.hr
Telefon: (01) 460-5513
Telefax: (01) 468-0336

 Prof. dr. Amir Hamzić
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: hamzic@phy.hr
Telefon: (01) 460-5544
Telefax: (01) 468-0336

 Dr. Katica Biljaković
Adresa: Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail: katica@ifs.hr
Telefon: (01) 4698-821
Telefax:(01) 4698-889

 Dr.  Nazif  Demoli
Adresa: Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail: demoli@ifs.hr
Telefon: (01) 4698-882
Telefax:(01) 4698-889

 Dr. Inga Lisac
Adresa: Geofizički zavod Andrija Mohorovičić
Horvatovac bb, 10000 Zagreb
E-mail: lisac@irb.hr
Telefon: (01) 4605 922
Telefax:(01) 4680 331

 Dr. Vesna Mikšić-Trontl
Adresa: Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, 10000 Zagreb
E-mail: vesna.miksic@fer.hr
Telefon: (01) 6129-687
Telefax: (01) 6170007

 Dr. Milko Jakšić
Adresa: Institut Ruđer Bošković 
Bijenička cesta 54
e-mail: jaksic@irb.hr
Telefon: (01)  46 80 942

 Dr. Goranka Bilalbegović
Adresa: Odsjek za Fiziku, 
Filozofski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
Grada Vukovara 43A, Rijeka 
e-mail: goranka@phy.hr
Telefon: (01) 4605-561

 Dr. Zdenko Franić
Adresa: Institut za medicinska istraživanja
10000 Zagreb
E-mail: franic@imi.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Dipl. inž. Planinka Pećina
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: planinka@phy.hr
Telefon: (01) 460-5574
Telefax: (01) 468-0336

 Dr. Dragan Šestović
Adresa: Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail: dragan@phy.hr
Telefon: (01) 460-5562
Telefax: (01) 468-0336